Παρακαλώ, προσθέστε το πρώτο αντικείμενό σας στη λίστα επιθυμιών

Παρακαλώ, προσθέστε το πρώτο αντικείμενό σας στη λίστα επιθυμιών

Παρακαλώ, προσθέστε το πρώτο αντικείμενό σας στη λίστα επιθυμιών

Πολιτική Αλλαγής & Επιστροφής Εμπορευμάτων

1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με την εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος αναιτιολόγητα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Συγκεκριμένα, ο πελάτης έχει το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος να επιστρέψει αυτό στην άριστη κατάσταση που βρισκόταν αυτό όταν το παρέλαβε (αμεταχείριστο, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση) και υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν τη συναλλαγή. Σε κάθε αποστολή που πραγματοποιεί η εταιρία μας και εντός του πακέτου μεταφοράς υπάρχει ένα έντυπο υπαναχώρησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς για την επιστροφή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε το έντυπο υπαναχώρησης, μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Έντυπο υπαναχώρησης

Το κόστος για την επιστροφή προϊόντος μέσω οποιασδήποτε εταιρίας ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομείου επιλέξει ο πελάτης/αποστολέας για επιστροφή στην εταιρία μας επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου αυτόν και δεν καλύπτεται από την εταιρία μας. Περαιτέρω, ο πελάτης/αποστολέας έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που υποστεί το προϊόν κατά την μεταφορά του και μέχρι την παραλαβή του από την εταιρία μας.

Για κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, δηλαδή άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, και πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην κατωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το έντυπο υπαναχώρησης συμπληρωμένο, και να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας είτε τηλεφωνικά στο 210 8142547, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: eshop@voutselis.com .

Η εταιρία μας, εφόσον δε συντρέχει κάποιος λόγος άρνησης της επιστροφής, θα προβεί το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος, στην επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

2. Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων και Επιστροφή μη παραγγελθέντος προϊόντος

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί κατά την παραλαβή του από τον πελάτη ότι είναι ελαττωματικό ή ότι το προϊόν που του έχει παραδοθεί είναι διαφορετικό από αυτό που έχει παραγγείλει, δικαιούται να επιστρέψει αυτό στην εταιρία. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία μας για τον τρόπο επιστροφής, είτε τηλεφωνικά στο 210 8142547, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: eshop@voutselis.com , και το κόστος επιστροφής του επιβαρύνει την εταιρία μας.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή του μη παραγγελθέντος προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα της εταιρίας μας που βρίσκεται στην Άνοιξη Αττικής και επί της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθμ. 65, Τ.Κ. 14569.

Η επιστροφή των προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά όπως και των μη παραγγελθέντων προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτών από τον πελάτη. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να επιστραφούν στην εταιρία μας στην άριστη κατάσταση που αυτά βρίσκονταν όταν τα παραλάβατε (αμεταχείριστα, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και τη συσκευασία τους σε άριστη κατάσταση) και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν την εκάστοτε συναλλαγή.

Τα ελαττωματικά προϊόντα αφού παραληφθούν από την εταιρία μας και ελεγχθούν από εμάς, θα αντικαθίστανται με νέο ή όμοιο προϊόν. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος, θα πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποίησε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Αναφορικά με τα μη παραγγελθέντα από τον πελάτη προϊόντα αφού αυτά παραληφθούν από την εταιρία μας και ελεγχθεί ότι πράγματι τα προϊόντα αυτά δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα από τον πελάτη, στην περίπτωση αυτή θα εκτελείται εκ νέου η πραγματοποιηθείσα από τον πελάτη παραγγελία με τα προϊόντα που αυτός εξ αρχής είχε επιλέξει και αγοράσει. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την εκτέλεση της παραγγελίας και την παραλαβή του προϊόντος ή των προϊόντων που παρήγγειλε, θα πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποίησε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

X